Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2018-08-31
DĖL APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO ATLEIDIMO
2018-08-31
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-08-31
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2018-08-31
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJU
2018-08-31
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO
2018-08-31
DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-08-31
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2018-08-31
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS SKYRIMO
2018-08-31
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2018-08-31
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS SKYRIMO
2018-08-31
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2012 M. KOVO 23 D. DEKRETO NR. 1K-1002 „DĖL KARIUOMENĖS DALINIŲ NUOLATINIO DISLOKAVIMO TAIKOS METU VIETŲ IR TERITORINIŲ MANEVRAVIMO RIBŲ“ PAKEITIMO
2018-08-31
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-08-29
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-08-28
DĖL VIDENIŠKIŲ HERBO PATVIRTINIMO
2018-08-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2018-08-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-08-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-08-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-08-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-08-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2018-08-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2018-08-09
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-08-07
DĖL ŠARŪNO ADOMAVIČIAUS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS LENKIJOS RESPUBLIKOJE PAREIGŲ
2018-08-07
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JAPONIJOJE, NAUJAJAI ZELANDIJAI, MALAIZIJAI IR SINGAPŪRO RESPUBLIKAI GEDIMINO VARVUOLIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI AUSTRALIJOS SANDRAUGAI IR INDONEZIJOS RESPUBLIKAI
2018-08-07
DĖL LORETOS ZAKAREVIČIENĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS AUSTRIJOS RESPUBLIKOJE, SLOVAKIJOS RESPUBLIKAI IR SLOVĖNIJOS RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2018-08-07
DĖL JULIAUS PRANEVIČIAUS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI INDIJOS RESPUBLIKOJE
2018-08-03
DĖL VALENTINOS ZEITLER ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOJE IR LICHTENŠTEINO KUNIGAIKŠTYSTEI PAREIGŲ
2018-08-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO JULIUI PRANEVIČIUI