Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2018-07-31
DĖL SMALININKŲ HERBO PATVIRTINIMO
2018-07-31
DĖL LAVORIŠKIŲ HERBO PATVIRTINIMO
2018-07-31
DĖL KĘSTUČIO KUDZMANO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI MOLDOVOS RESPUBLIKOJE
2018-07-31
DĖL RIMANTO LATAKO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS MOLDOVOS RESPUBLIKOJE PAREIGŲ
2018-07-26
DĖL PIRMOJO KARININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-07-20
DĖL RITOS KAZRAGIENĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE BELGIJOS KARALYSTĖJE
2018-07-18
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO KĘSTUČIUI KUDZMANUI
2018-07-18
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO RITAI KAZRAGIENEI
2018-07-17
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO AUDRONEI MISIŪNAITEI
2018-07-16
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO AUDRONEI MISIŪNAITEI
2018-07-16
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUI DARIUI JAUNIŠKIUI
2018-07-16
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-07-16
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-07-16
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-07-16
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-07-16
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-07-16
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI EVALDUI PAŠILIUI
2018-07-16
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2017 M. BIRŽELIO 21 D. DEKRETO NR. 1K-1011 „DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO
2018-07-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO ĮSTATYMO NR. IX-929 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1459 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2018-07-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-1418, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 3, 11, 12, 42, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 64 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 73, 74 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 621 STRAIPSNIU ĮSTATYMO NR. XIII-1419...
2018-07-09
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2018-07-03
DĖL APDOVANOJIMO ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIUMI
2018-07-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS LIEPOS 6-OSIOS – VALSTYBĖS (LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) DIENOS PROGA
2018-07-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI KELIŲ EISMO KONVENCIJĄ
2018-07-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUTARTĮ DĖL SIENOS DOKUMENTACIJOS, KURIOJE APIBRĖŽIAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS LINIJOS PADĖTIS
2018-07-03
DĖL ITALIJOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ APDOVANOJIMO ORDINAIS „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“
2018-07-03
DĖL JO EKSCELENCIJOS ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO SERGIO MATTARELLOS IR PONIOS LAUROS MATTARELLOS APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS
2018-07-02
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO IRMAI GUDŽIŪNAITEI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2016 M. GEGUŽĖS 17 D. DEKRETO NR. 1K-660 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO PAULIUI GRICIŪNUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2018-07-02
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS SKYRIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS SKYRIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS SKYRIMO
2018-07-02
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-07-02
DĖL APYGARDOS TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKĖS ATLEIDIMO
2018-07-02
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS ATLEIDIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS ATLEIDIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2018-07-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO