Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2018-06-30
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO SKYRIMO
2018-06-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2018-06-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-06-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-06-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-06-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2018-06-29
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2018-06-25
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-06-25
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIUI ŽYDRŪNUI BARTKUI
2018-06-18
DĖL LORETOS ZAKAREVIČIENĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS KROATIJOS RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2018-06-13
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO JURGITAI PETRAUSKIENEI
2018-06-12
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL NATO GREITOJO REAGAVIMO PAJĖGOMS, JUNGTINĖMS EKSPEDICINĖMS PAJĖGOMS PRISKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ IR NATO IR EUROPOS SĄJUNGOS KARINĖSE VADAVIETĖSE TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ LIETUVOS KARIŲ IR CIVILIŲ KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TARNAUTOJŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2018-06-12
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS TARYBOS KONVENCIJĄ DĖL SMURTO PRIEŠ MOTERIS IR SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PREVENCIJOS IR KOVOS SU JUO
2018-06-12
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI RIMVYDUI NORKUI
2018-06-11
DĖL NYDERLANDŲ KARALYSTĖS PILIEČIŲ APDOVANOJIMO ORDINAIS „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“
2018-06-11
DĖL JO DIDENYBĖS NYDERLANDŲ KARALIAUS WILLEMO-ALEXANDERIO IR JOS DIDENYBĖS NYDERLANDŲ KARALIENĖS MÁXIMOS APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS
2018-06-08
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS KONVENCIJĄ IR SUSITARIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS KONVENCIJOS SĄLYGŲ
2018-06-05
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKUI GINTARUI KRYŽEVIČIUI
2018-06-05
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-06-05
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO JURGITAI PETRAUSKIENEI
2018-06-05
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL ABIPUSĖS PAGALBOS IR BENDRADARBIAVIMO NELAIMIŲ PREVENCIJOS, PASIRENGIMO IR REAGAVIMO Į NELAIMES SRITYJE
2018-06-05
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJA
2018-06-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-06-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJŲ SKYRIMO