Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2018-04-30
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI ALDONOS TILINDIENĖS SKYRIMUI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJA
2018-04-30
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI MARIAUS BAJORO SKYRIMUI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJU
2018-04-27
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2018-04-27
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS ATLEIDIMO
2018-04-27
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2018-04-27
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS SKYRIMO
2018-04-26
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI RENATĄ POCIŲ VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIU
2018-04-26
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI DARIŲ BIEKŠĄ IŠ VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NARIO PAREIGŲ
2018-04-26
DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ DIENŲ MINĖJIMO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2018-04-25
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-04-24
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-04-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO
2018-04-18
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI EVALDUI PAŠILIUI
2018-04-16
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ
2018-04-16
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI PROTOKOLĄ, KURIUO IŠ DALIES KEIČIAMAS 2007 M. BALANDŽIO 25 IR 30 D. PASIRAŠYTAS EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ ORO SUSISIEKIMO SUSITARIMAS
2018-04-16
DĖL PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-04-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JAPONIJOJE IR NAUJAJAI ZELANDIJAI GEDIMINO VARVUOLIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI MALAIZIJAI
2018-04-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2018-04-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2018-04-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-04-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-04-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-04-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-04-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-04-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO NR. I-480 36, 39, 45, 51, 53-1, 53-2, 54, 55-1, 57, 61, 63, 69-1, 76, 78, 84, 85, 88, 91-2, 91-4, 91-5, 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 124, 128, 130 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, PAPILDYMO 44-1 STRAIPSNIU IR VII DALIMI IR 95 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2018-04-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-04-06
DĖL DARBO GRUPĖS POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VIZITUI LIETUVOJE ORGANIZUOTI SUDARYMO