Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2018-02-27
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI JUSTO NAMAVIČIAUS SKYRIMUI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJU
2018-02-27
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI VYTAUTĄ PIESLIAKĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2018-02-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS SKYRIMO
2018-02-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS SKYRIMO
2018-02-26
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IR APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2018-02-20
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-02-19
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-02-19
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-02-19
DĖL PULKININKO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-02-15
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO NERIUI GERMANUI
2018-02-15
DĖL APDOVANOJIMO ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO KRYŽIUMI
2018-02-15
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA
2018-02-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KROATIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ABIPUSĖS APSAUGOS
2018-02-13
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR VENGRIJOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL KEITIMOSI ĮSLAPTINTA INFORMACIJA IR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS ABIPUSĖS APSAUGOS
2018-02-06
DĖL APDOVANOJIMO VARDINIU GINKLU
2018-02-06
DĖL APDOVANOJIMO VARDINIU GINKLU
2018-02-06
DĖL BRIGADOS GENEROLO LAIPSNIO SUTEIKIMO
2018-02-06
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-02-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI DAUGIAŠALĘ KONVENCIJĄ, KURIA ĮGYVENDINAMOS SU MOKESČIŲ SUTARTIMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS, SKIRTOS UŽKIRSTI KELIĄ MOKESČIŲ BAZĖS EROZIJAI IR PELNO PERKĖLIMUI
2018-02-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2018-02-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO