Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2018-01-29
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2018-01-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS SKYRIMO
2018-01-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO SKYRIMO
2018-01-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS SKYRIMO
2018-01-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO IR APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2018-01-29
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-01-29
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2018-01-24
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2018 M. SAUSIO 17 D. DEKRETO NR. 1K-1198 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO SUDAROMŲ KOMISIJŲ“ PAKEITIMO
2018-01-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2018-01-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO GEDIMINUI VARVUOLIUI
2018-01-22
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2018-01-17
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO SUDAROMŲ KOMISIJŲ
2018-01-16
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUI DARIUI JAUNIŠKIUI
2018-01-10
DĖL STALGĖNŲ HERBO PATVIRTINIMO
2018-01-08
DĖL GEDIMINO VARVUOLIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI JAPONIJOJE
2018-01-08
DĖL GEDIMINO VARVUOLIO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS BELGIJOS KARALYSTĖJE, LIUKSEMBURGO DIDŽIAJAI HERCOGYSTEI, SENEGALO RESPUBLIKAI IR ALŽYRO LIAUDIES DEMOKRATINEI RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2018-01-05
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NAUJOSIOS ZELANDIJOS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ DĖL SANTYKIŲ IR BENDRADARBIAVIMO
2018-01-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO