Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2017-10-27
DĖL PAVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTREI MILDAI VAINIUTEI LAIKINAI EITI LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS
2017-10-27
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ANDRIUI NAMAVIČIUI
2017-10-27
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-10-27
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-10-27
DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2017-10-27
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2017-10-27
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS IR ŠIO TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS ATLEIDIMO
2017-10-27
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI ELENOS VAINIENĖS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-10-27
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI AURELIJŲ GUTAUSKĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKU
2017-10-27
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI SIGITĄ RUDĖNAITĘ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKE
2017-10-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-10-26
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-10-25
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2015 M. KOVO 5 D. DEKRETO NR. 1K-246 „DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-10-24
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-10-24
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS BENDROSIOS AVIACIJOS ERDVĖS SUSITARIMĄ
2017-10-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2017 M. SAUSIO 11 D. DEKRETO NR. 1K-853 „DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ DIENŲ MINĖJIMO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
2017-10-23
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO IR ŠIO TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-10-23
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI SIGITOS BIELIAUSKIENĖS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-10-18
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL "LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. XII-2542 "DĖL NATO GREITOJO REAGAVIMO PAJĖGOMS, JUNGTINĖMS EKSPEDICINĖMS PAJĖGOMS PRISKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ IR KARIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE" PAKEITIMO" ROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2017-10-18
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-10-13
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2017-10-11
DĖL PAVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTREI MILDAI VAINIUTEI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRUI ŽYGIMANTUI VAIČIŪNUI LAIKINAI EITI LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS
2017-10-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKOS BENDRADARBIAVIMO PARTNERYSTĖS IR VYSTYMOSI SRITYJE SUSITARIMĄ
2017-10-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI GANOS, VIENOS ŠALIES, IR EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ, KITOS ŠALIES, TARPINĮ EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ
2017-10-09
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ANDRIUI NAMAVIČIUI
2017-10-06
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO
2017-10-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2015 M. VASARIO 16 D. DEKRETO NR. 1K-230 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA“ PAKEITIMO
2017-10-06
DĖL APDOVANOJIMO VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DIENOS PROGA
2017-10-03
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RAIMUNDUI KAROBLIUI
2017-10-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI ARTŪRĄ RIDIKĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU
2017-10-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2011 M. GEGUŽĖS 30 D. DEKRETO NR. 1K-702 „DĖL NARIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PASLAPČIŲ APSAUGOS KOORDINAVIMO KOMISIJĄ DELEGAVIMO“ PAKEITIMO
2017-10-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI ALGIRDĄ TAMINSKĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU
2017-10-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI PRANĄ KUCONĮ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU
2017-10-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI GABRIELĘ JUODKAITĘ-GRANSKIENĘ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJA
2017-10-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI DANGUOLĘ BUBLIENĘ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJA
2017-10-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI SIGITĄ BIELIAUSKIENĘ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJA
2017-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-10-02
DĖL LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS NARIO ZIGMANTO KIAUPOS ATSISTATYDINIMO
2017-10-02
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2017-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2017-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS ATLEIDIMO
2017-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJOS ATLEIDIMO
2017-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS ATLEIDIMO
2017-10-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO IR ŠIO TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO