Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2017-08-31
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-08-31
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 12, 18, 24, 28, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 56-1, 62 IR 69 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 39-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 12, 20, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, III SKYRIAUS PIRMOJO SKIRSNIO...
2017-08-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2017-08-30
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-08-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ATLEIDIMO
2017-08-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-08-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-08-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-08-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-08-30
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKUI GINTARUI KRYŽEVIČIUI
2017-08-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 43, 47, 54, 62, 63, 64, 68-1, 68-2, 71, 75, 90, 226 IR 227 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2017-08-25
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2017 M. BIRŽELIO 21 D. DEKRETO NR. 1K-1011 „DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO
2017-08-23
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO VYTAUTUI UMBRASUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2016 M. VASARIO 24 D. DEKRETO NR. 1K-564 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO MARIJUI VELIČKAI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2017-08-23
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR KAZACHSTANO RESPUBLIKOS SUTARTĮ DĖL ASMENŲ, KURIEMS PASKIRTA LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖ, IR ASMENŲ, KURIEMS PRITAIKYTOS PRIVERČIAMOSIOS MEDICINOS PRIEMONĖS, PERDAVIMO
2017-08-22
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2017-08-21
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-08-18
DĖL EGIDIJAUS MEILŪNO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI AIRIJOJE
2017-08-18
DĖL EGIDIJAUS MEILŪNO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JAPONIJOJE, AUSTRALIJOS SANDRAUGAI, FILIPINŲ RESPUBLIKAI, NAUJAJAI ZELANDIJAI, SINGAPŪRO RESPUBLIKAI, INDONEZIJOS RESPUBLIKAI IR MALAIZIJAI PAREIGŲ
2017-08-18
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE IR OMANO SULTONATUI RENATO NORKAUS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI ETIOPIJOS FEDERACINEI DEMOKRATINEI RESPUBLIKAI
2017-08-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-08-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2017-08-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-08-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-08-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-08-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2017-08-01
DĖL ROKO BERNOTO ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKAI PAREIGŲ