Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2017-06-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO RIČARDUI ŠLEPAVIČIUI
2017-06-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO VIDMANTUI PURLIUI
2017-06-29
DĖL PETRO ZAPOLSKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI PRIE ŠVENTOJO SOSTO IR MALTOS ORDINUI
2017-06-29
DĖL RIČARDO ŠLEPAVIČIAUS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI ITALIJOS RESPUBLIKOJE, MALTOS RESPUBLIKAI, SAN MARINO RESPUBLIKAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIU ATSTOVU PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ MAISTO IR ŽEMĖS ŪKIO ORGANIZACIJOS
2017-06-29
DĖL VIDMANTO PURLIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIU ATSTOVU PRIE CHEMINIO GINKLO UŽDRAUDIMO ORGANIZACIJOS
2017-06-29
DĖL IZOLDOS BRIČKOVSKIENĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS NORVEGIJOS KARALYSTĖJE PAREIGŲ
2017-06-29
DĖL DARIAUS JONO SEMAŠKOS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINIO ATSTOVO PRIE CHEMINIO GINKLO UŽDRAUDIMO ORGANIZACIJOS PAREIGŲ
2017-06-28
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO SKYRIMO
2017-06-27
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-06-27
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI EVALDUI PAŠILIUI
2017-06-23
DĖL J. E. VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS KANCLERĖS DR. ANGELOS MERKEL APDOVANOJIMO VYTAUTO DIDŽIOJO ORDINO DIDŽIUOJU KRYŽIUMI
2017-06-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2010 M. SPALIO 6 D. DEKRETO NR. 1K-504 „DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO, APYGARDŲ TEISMŲ IR APYGARDŲ ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO
2017-06-21
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKAIČIAUS
2017-06-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE, ANGOLOS RESPUBLIKAI, MOZAMBIKO RESPUBLIKAI, NAMIBIJOS RESPUBLIKAI IR LESOTO KARALYSTEI SIGUTĖS JAKŠTONYTĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE BOTSVANOS RESPUBLIKAI
2017-06-20
DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI SAULIUI SKVERNELIUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-06-19
DĖL LAUKSARGIŲ HERBO PATVIRTINIMO
2017-06-19
DĖL GUOSTAGALIO HERBO PATVIRTINIMO
2017-06-16
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR PAVB EPS VALSTYBIŲ EKONOMINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ
2017-06-14
DĖL SAULĖTEKIŲ HERBO PATVIRTINIMO
2017-06-14
DĖL LIUBAVO HERBO PATVIRTINIMO
2017-06-13
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI ALOYZO KRUOPIO SKYRIMUI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKU
2017-06-13
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI JOLANTOS ČEPUKĖNIENĖS SKYRIMUI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJA
2017-06-13
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI REGINOS POCIENĖS SKYRIMUI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJA
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYGARDOS TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS ATLEIDIMO
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKĖS ATLEIDIMO
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-06-12
DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-06-07
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-06-07
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-06-02
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-06-02
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-06-02
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS EGIPTO ARABŲ RESPUBLIKOJE, KATARO VALSTYBEI, KUVEITO VALSTYBEI, JUNGTINIAMS ARABŲ EMYRATAMS, JORDANIJOS HAŠIMITŲ KARALYSTEI, SAUDO ARABIJOS KARALYSTEI IR ARABŲ LYGAI ARVYDO DAUNORAVIČIAUS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI LIBANO RESPUBLIKAI
2017-06-01
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2015 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. XII-2232 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE“ PAKEITIMO“ PROJEKTO TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI