Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2017-05-31
DĖL LEIDIMO ŠARŪNUI ADOMAVIČIUI DIRBTI DIPLOMATINIU ATSTOVU
2017-05-31
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO LAIMAI JUREVIČIENEI
2017-05-30
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI RIMVYDUI NORKUI
2017-05-30
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKUI GINTARUI KRYŽEVIČIUI
2017-05-29
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2017-05-29
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMO
2017-05-29
DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO
2017-05-29
DĖL DARIAUS KARČINSKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJU IR KVALIFIKACINIO RANGO SUTEIKIMO
2017-05-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1113 1 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 91 STRAIPSNIU ĮSTATYMO GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2017-05-23
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR KANADOS STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ
2017-05-23
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI KANADOS IR EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IŠSAMŲ EKONOMIKOS IR PREKYBOS SUSITARIMĄ (IEPS)
2017-05-23
DĖL RASOS ADOMAITIENĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS AIRIJOJE PAREIGŲ
2017-05-23
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO IRENAI VAIŠVILAITEI
2017-05-22
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-05-22
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-05-22
DĖL LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-05-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2017-05-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-05-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-05-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-05-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2017-05-05
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-05-03
DĖL IRENOS VAIŠVILAITĖS SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTĄJA IR ĮGALIOTĄJA AMBASADORE LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE UNESCO
2017-05-03
DĖL DAUGIAVAIKIŲ MOTINŲ APDOVANOJIMO ORDINO „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“ MEDALIU
2017-05-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI JONĄ PRAPIESTĮ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO IR ŠIO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO PAREIGŲ
2017-05-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI LIETUVOS APELIACINIO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO ALOYZO KRUOPIO ATLEIDIMUI
2017-05-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI RŪTOS MICKEVIČIENĖS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-05-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PRITARTI REGINOS GAUDUTIENĖS ATLEIDIMUI IŠ LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-05-02
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI SIGITĄ RUDĖNAITĘ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO PAREIGŲ
2017-05-02
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-05-02
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO SKYRIMO
2017-05-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-05-02
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS