Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2017-03-31
DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO
2017-03-31
DĖL KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-03-31
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-31
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO MILDAI VAINIUTEI
2017-03-31
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-03-31
DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2016 M. VASARIO 22 D. DEKRETO NR. 1K-560 „DĖL VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
2017-03-30
DĖL VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO
2017-03-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2017 M. KOVO 28 D. DEKRETO NR. 1K-920 „DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO
2017-03-29
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-28
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-27
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 2 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2017-03-20
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI VIKTORĄ AIDUKĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-03-20
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUI DARIUI JAUNIŠKIUI
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS LAIKINO PERKĖLIMO
2017-03-20
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-15
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO
2017-03-15
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI JANINĄ STRIPEIKIENĘ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-03-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI GINTARĄ GODĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-03-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI 1979 METŲ TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1998 METŲ PROTOKOLO DĖL PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ PAKEITIMUS
2017-03-14
DĖL IRENOS VAIŠVILAITĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS PRIE ŠVENTOJO SOSTO IR MALTOS ORDINUI PAREIGŲ
2017-03-14
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KĘSTUČIUI BUDRIUI
2017-03-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI 1979 METŲ TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1998 METŲ PROTOKOLO DĖL SUNKIŲJŲ METALŲ PAKEITIMUS
2017-03-13
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI VINCENTĄ VOBOLEVIČIŲ VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIU
2017-03-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI AISTĘ ŽILINSKIENĘ VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARE
2017-03-08
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-08
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-08
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-08
DĖL RAIMONDOS MURMOKAITĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS JUNGTINĖSE TAUTOSE PAREIGŲ
2017-03-08
DĖL ASTOS SKAISGIRYTĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE, OMANO SULTONATUI, ETIOPIJOS FEDERACINEI DEMOKRATINEI RESPUBLIKAI IR PORTUGALIJOS RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2017-03-07
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 41-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.72 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-2159 6-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ĮSTATYMO NR. XI-1807 25 IR 29 STRAIPSNIŲ P
2017-03-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU UŽSIENIO PAREIGŪNŲ PAPIRKIMU SUDARANT TARPTAUTINIUS VERSLO SANDORIUS
2017-03-06
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO