Lietuvos Respublikos Prezidentė

Dekretai

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
2017-03-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2016 M. VASARIO 22 D. DEKRETO NR. 1K-560 „DĖL VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO
2017-03-30
DĖL VALSTYBĖS APDOVANOJIMŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO
2017-03-30
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2017 M. KOVO 28 D. DEKRETO NR. 1K-920 „DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ“ PAKEITIMO
2017-03-29
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-28
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-27
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-20
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 2 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2017-03-20
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI VIKTORĄ AIDUKĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-03-20
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUI DARIUI JAUNIŠKIUI
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS LAIKINO PERKĖLIMO
2017-03-20
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-03-20
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO
2017-03-15
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO
2017-03-15
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI JANINĄ STRIPEIKIENĘ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-03-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI GINTARĄ GODĄ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2017-03-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI 1979 METŲ TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1998 METŲ PROTOKOLO DĖL PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ PAKEITIMUS
2017-03-14
DĖL IRENOS VAIŠVILAITĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS PRIE ŠVENTOJO SOSTO IR MALTOS ORDINUI PAREIGŲ
2017-03-14
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KĘSTUČIUI BUDRIUI
2017-03-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI 1979 METŲ TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS 1998 METŲ PROTOKOLO DĖL SUNKIŲJŲ METALŲ PAKEITIMUS
2017-03-13
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI VINCENTĄ VOBOLEVIČIŲ VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIU
2017-03-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI AISTĘ ŽILINSKIENĘ VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARE
2017-03-08
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-08
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-08
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-03-08
DĖL RAIMONDOS MURMOKAITĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS JUNGTINĖSE TAUTOSE PAREIGŲ
2017-03-08
DĖL ASTOS SKAISGIRYTĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS JUNGTINĖJE DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖJE, OMANO SULTONATUI, ETIOPIJOS FEDERACINEI DEMOKRATINEI RESPUBLIKAI IR PORTUGALIJOS RESPUBLIKAI PAREIGŲ
2017-03-07
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 41-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.72 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-2159 6-1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO ĮSTATYMO NR. XI-1807 25 IR 29 STRAIPSNIŲ P
2017-03-06
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU UŽSIENIO PAREIGŪNŲ PAPIRKIMU SUDARANT TARPTAUTINIUS VERSLO SANDORIUS
2017-03-06
DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2017-03-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2017-03-03
DĖL NEILO TANKEVIČIAUS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS ESTIJOS RESPUBLIKOJE PAREIGŲ
2017-03-03
DĖL JOLANTOS BALČIŪNIENĖS ATŠAUKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOSIOS IR ĮGALIOTOSIOS AMBASADORĖS ITALIJOS RESPUBLIKOJE, SAN MARINO RESPUBLIKAI, MALTOS RESPUBLIKAI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖS ATSTOVĖS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ MAISTO IR ŽEMĖS ŪKIO ORGANIZACIJOS PAREIGŲ
2017-03-03
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMĄ DĖL BENDRADARBIAVIMO IR ABIPUSĖS PAGALBOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS IR LIKVIDAVIMO SRITYJE
2017-03-03
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO