Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2017-01-31
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2017 M. SAUSIO 30 D. DEKRETO NR. 1K-860 „DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS“ PAKEITIMO
2017-01-30
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS SKYRIMO LAIKINAI EITI TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-01-26
DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO PAVADUOTOJUI IRMANTUI JARUKAIČIUI, LAIKINAI EINANČIAM ŠIO TEISMO PIRMININKO PAREIGAS
2017-01-26
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-01-24
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2017-01-16
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJA
2017-01-13
DĖL ROLANDO KAČINSKO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI KIPRO RESPUBLIKAI IR ALBANIJOS RESPUBLIKAI
2017-01-13
DĖL APDOVANOJIMO SAUSIO 13-OSIOS ATMINIMO MEDALIU
2017-01-11
DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS NARIŲ SKYRIMO
2017-01-11
DĖL VALSTYBĖS ŠVENČIŲ DIENŲ MINĖJIMO ORGANIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
2017-01-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. I-722 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 PAPILDYMO 37-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2017-01-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADAVIMO
2017-01-11
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO IR ŠIO TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO IR JO SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJU
2017-01-11
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO IR JOS SKYRIMO APYGARDOS TEISMO TEISĖJA
2017-01-11
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 3.182, 3.183, 3.210, 3.212, 3.222, 3.224, 3.249, 3.250, 3.252, 3.254, 3.257, 3.262, 3.263, 3.264 IR 3.266 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 3.276-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 83 IR 404 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDIN
2017-01-09
DĖL APYLINKĖS TEISMO PIRMININKĖS ATLEIDIMO
2017-01-09
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKĖS ATLEIDIMO
2017-01-09
DĖL APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PIRMININKO ATLEIDIMO
2017-01-06
DĖL KRETINGOS RAJONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PETRO KONTRIMO ATLEIDIMO
2017-01-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 48, 59 IR 60 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 5-1 IR 59-1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2017-01-04
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 220 IR 221 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 187 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO SVARSTYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI
2017-01-04
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ