Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Dekretai

2016-12-23
DĖL MALONĖS SUTEIKIMO
2016-12-22
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI SUSITARIMĄ, KURIUO STEIGIAMA EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR CENTRINĖS AMERIKOS ASOCIACIJA
2016-12-22
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RAIMUNDUI KAROBLIUI
2016-12-21
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO ROLANDUI KAČINSKUI
2016-12-19
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTO LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.24 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-66 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI
2016-12-15
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI SKIRTI DAIVĄ PETRYLAITĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJA
2016-12-14
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO AUDRONEI MISIŪNAITEI
2016-12-14
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2202 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO NR. I-1232 12, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1969 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO...
2016-12-14
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI PARYŽIAUS SUSITARIMĄ, PRIIMTĄ PAGAL JUNGTINIŲ TAUTŲ BENDRĄJĄ KLIMATO KAITOS KONVENCIJĄ
2016-12-13
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSISTATYDINIMO
2016-12-09
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO SAULIUI GASIŪNUI
2016-12-09
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2016 M. LAPKRIČIO 29 D. DEKRETO NR. 1K-803 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUDĖTIES“ PAKEITIMO
2016-12-09
DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI VLADISLOVĄ RANONĮ IŠ LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJO PAREIGŲ
2016-12-09
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO PERKĖLIMO
2016-12-09
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2016 M. LAPKRIČIO 29 D. DEKRETO NR. 1K-803 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUDĖTIES“ PAKEITIMO
2016-12-09
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS PERKĖLIMO
2016-12-08
DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJO ATLEIDIMO
2016-12-08
DĖL NUOLATINĖS TEISĖJŲ VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS PRIE TEISĖJŲ TARYBOS NARIŲ SKYRIMO
2016-12-08
DĖL TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS NARIO SKYRIMO
2016-12-08
TEISĖJŲ ETIKOS IR DRAUSMĖS KOMISIJOS NARIO ATLEIDIMO
2016-12-08
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO SUPAPRASTINTA TVARKA
2016-12-08
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS GRĄŽINIMO
2016-12-08
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-12-08
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-12-08
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-12-08
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO
2016-12-07
DĖL TEISĖJŲ GARBĖS TEISMO NARIŲ SKYRIMO
2016-12-07
DĖL LAIKINAI EINANČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS ALGIRDO BUTKEVIČIAUS PAVADAVIMO
2016-12-06
DĖL KREIPIMOSI Į TEISĖJŲ TARYBĄ
2016-12-06
DĖL PANOTERIŲ HERBO PATVIRTINIMO
2016-12-06
DĖL VIEČIŪNŲ HERBO PATVIRTINIMO
2016-12-06
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2011 M. RUGSĖJO 6 D. DEKRETO NR. 1K-812 „DĖL PILIETYBĖS REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR PILIETYBĖS REIKALŲ KOMISIJOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO