Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Dekretai

2015-11-24
Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 18, 22,
2015-11-24
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos konvencijos dėl ekstradicijos trečiąjį papildomą protokolą
2015-11-23
Dėl pulkininko laipsnio suteikimo
2015-11-23
Dėl pulkininko laipsnio suteikimo
2015-11-23
Dėl pulkininko laipsnio suteikimo
2015-11-23
Dėl pulkininko laipsnio suteikimo
2015-11-20
Dėl apylinkės teismo teisėjos perkėlimo
2015-11-19
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2015-11-18
Dėl Šilėnų herbo tvirtinimo
2015-11-18
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2015-11-17
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Ispanijos Karalystėje Skaistės Aniulienės skyrimo Lietuvos Respublikos nuolatine atstove prie Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos
2015-11-17
Dėl apylinkės teismo pirmininkės atleidimo
2015-11-17
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2015-11-10
Dėl Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo Nr. XI-1860 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2015-11-10
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2015-11-06
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2015 m. kovo 5 d. dekreto Nr. 1K-246 „Dėl Lietuvos heraldikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2015-11-05
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2015-11-04
Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 42 ir 52 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 52-1 straipsniu įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2015-11-03
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui