Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Dekretai

2015-08-27
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus pavaduotojos Akvilės Giniotienės atleidimo
2015-08-25
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. rugsėjo 19 d. dekreto Nr. 1K-85 „Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos sudarymo ir jos pirmininko skyrimo“ pakeitimo
2015-08-24
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimą
2015-08-24
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos susitarimą dėl Organizacijai suteikiamų privilegijų, imunitetų ir lengvatų
2015-08-19
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2015-08-12
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2015-08-10
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos teismo teisėju
2015-08-10
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2015-08-10
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2015-08-10
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko atleidimo
2015-08-10
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2015-08-07
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimą dėl Europos palydovinės navigacijos programų
2015-08-07
Dėl Lietuvos Respublikos Konvencijos dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose įteikimo užsienyje ratifikavimo įstatymo Nr. VIII-1670 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui