Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Dekretai

2015-01-30
Dėl apylinkės teismo teisėjo skyrimo laikinai eiti teismo pirmininko pareigas
2015-01-30
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
2015-01-30
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2015-01-30
Dėl apylinkės teismo teisėjos ir šio teismo pirmininkės atleidimo
2015-01-28
Dėl Pravieniškių herbo tvirtinimo
2015-01-28
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2015-01-28
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2015-01-23
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2015 m. sausio 15 d. dekreto Nr. 1K-197 „Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą“ pakeitimo
2015-01-23
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Rimvydui Norkui
2015-01-23
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2015-01-23
Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 4, 26, 55, 90, 106, 127, 140-1 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 26-1, 39-1 straipsniais įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2015-01-19
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nario atleidimo ir naujo nario skyrimo
2015-01-19
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nario atleidimo ir naujo nario skyrimo
2015-01-19
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti protokolą Nr. 15, kuriuo iš dalies keičiama Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolą Nr. 16
2015-01-16
Dėl Valstybės apdovanojimų tarybos narių skyrimo
2015-01-15
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2015-01-09
Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu
2015-01-09
Dėl Lietuvos Respublikos švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos sudarymo
2015-01-09
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2015-01-08
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos nuolatinio atstovo prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Giedriaus Čekuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi, Lietuvos nuolatiniu atstovu prie Tarptautinės atominės energijos agentūros, Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo organizacijos ir Jungtinių Tautų skyria
2015-01-08
Dėl Kęstučio Jankausko atšaukimo Iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo Ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos nuolatinio atstovo Šiaurės Atlanto Taryboje pareigų
2015-01-07
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. rugsėjo 6 d. dekreto nr. 1K-812 „Dėl pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir pilietybės reikalų komisijos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
2015-01-06
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos sutartį dėl socialinės apsaugos