Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2014-11-28
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo
2014-11-28
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2014-11-28
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo
2014-11-28
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
2014-11-28
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Alės Bukavinienės atleidimui iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų
2014-11-28
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2014-11-26
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-11-26
Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nario skyrimo
2014-11-26
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos
2014-11-25
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. lapkričio 21 d. dekreto Nr. 1K-146 „Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą“ pakeitimo
2014-11-21
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-11-17
Dėl Bukonių herbo tvirtinimo
2014-11-17
Dėl Kulvos herbo tvirtinimo
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinio rango suteikimo Andriui Krivui
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Belgijos Karalystėje ir Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei Gedimino Varvuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Senegalo Respublikai
2014-11-14
Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nario atleidimo
2014-11-14
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinio rango suteikimo Andriui Krivui
2014-11-11
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Dianą Korsakaitę iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės ir narės pareigų
2014-11-11
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Ingą Žilienę Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininke
2014-11-11
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-11-10
Dėl Lino Pernavo skyrimo policijos generaliniu komisaru
2014-11-10
Dėl Sauliaus Skvernelio atleidimo iš policijos generalinio komisaro pareigų
2014-11-06
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Europos Sąjungos kovinei grupei priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių dalyvavimo Šiaurės Atlanto Tarybos arba Europos Sąjungos Tarybos patvirtintose tarptautinėse operacijose“ projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui
2014-11-05
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro skyrimo
2014-11-05
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Alę Bukavinienę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja
2014-11-05
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Artūrą Pažarskį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju
2014-11-04
Dėl Dianos Vilytės skyrimo Viešųjų pirkimų tarnybos direktore
2014-11-04
Dėl Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 2, 7, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo 20-1, 41-1 straipsniais įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2014-11-03
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2014-11-03
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. spalio 29 d. dekreto Nr. 1K-116 „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo“ pakeitimo