Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2014-07-29
Dėl Respublikos Prezidento 2013 m. kovo 1 d. dekreto Nr. 1K-1384 „Dėl apylinkių teismų teisėjų skaičiaus“ pakeitimo
2014-07-29
Dėl Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2, 36-1, 36-2, 36-4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 36-8 ir 36-9 straipsniais įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
2014-07-29
Dėl apylinkės teismo teisėjo perkėlimo
2014-07-28
Dėl apylinkės teismo teisėjo perkėlimo
2014-07-28
Dėl apylinkės teismo teisėjo skyrimo laikinai eiti teismo pirmininko pareigas
2014-07-28
Dėl pirmojo karininko laipsnio suteikimo
2014-07-25
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriui Gediminui Grinai
2014-07-25
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos metropoliteno koncesijos įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2014-07-24
Dėl Vytauto Leškevičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi prie Europos Tarybos
2014-07-23
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. liepos 18 d. dekreto Nr. 1K-6 „Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą“ pakeitimo
2014-07-23
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos sekretoriaus skyrimo
2014-07-21
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2014-07-21
Dėl Papilio herbo tvirtinimo
2014-07-21
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-07-21
Dėl Veprių herbo tvirtinimo
2014-07-21
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimą dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų Baltijos jūroje nustatymo
2014-07-21
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Konvenciją dėl Europos ryšių biuro (ECO) įsteigimo
2014-07-21
Dėl Edmino Bagdono skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Izraelio Valstybėje
2014-07-21
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2014-07-18
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-07-18
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-07-16
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėties
2014-07-15
Dėl Algirdo Butkevičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku
2014-07-14
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko kandidatūros
2014-07-12
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės grąžinamų įgaliojimų priėmimo ir pavedimo laikinai eiti pareigas
2014-07-11
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2014-07-11
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Vigilijaus Juknos atsistatydinimo
2014-07-11
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 10 straipsnio pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2014-07-10
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-07-10
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos teismo teisėju
2014-07-09
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui
2014-07-08
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-07-08
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-07-08
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
2014-07-08
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-07-08
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-07-08
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos administracinio teismo teisėja
2014-07-08
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos administracinio teismo teisėja
2014-07-07
Dėl Jankų herbo tvirtinimo
2014-07-07
Dėl Medininkų herbo tvirtinimo
2014-07-04
Dėl apygardos administracinio teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėju
2014-07-03
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus atšaukimo iš kasmetinių atostogų
2014-07-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimą
2014-07-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarimą
2014-07-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimą
2014-07-03
Dėl apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojos skyrimo
2014-07-03
Dėl apygardos teismo pirmininko skyrimo
2014-07-03
Dėl Izoldos Bričkovskienės atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Slovėnijos Respublikoje pareigų
2014-07-02
Dėl apylinkės teismo teisėjos perkėlimo
2014-07-02
Dėl Respublikos Prezidento 2013 m. kovo 1 d. dekreto Nr. 1K-1384 „Dėl apylinkių teismų teisėjų skaičiaus“ pakeitimo