Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2014-01-31
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2014-01-31
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-01-30
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-01-30
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2014-01-27
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-01-27
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
2014-01-27
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-01-27
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-01-27
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2014-01-27
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2014-01-24
Dėl Valstybės apdovanojimų tarybos narių skyrimo
2014-01-24
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. sausio 30 d. dekreto Nr. 1K-1358 „Dėl Valstybės apdovanojimų tarybos narių skyrimo“ pakeitimo
2014-01-24
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-01-21
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės gynimo tarybos sekretoriaus skyrimo
2014-01-21
Dėl įgaliojimų suteikimo Marijui Veličkai
2014-01-20
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. XII-249 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“ projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui
2014-01-20
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2014-01-16
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriui Gediminui Grinai
2014-01-16
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui
2014-01-13
Dėl Kretingalės herbo tvirtinimo
2014-01-09
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. kovo 23 d. dekreto Nr. 1K-1002 „Dėl kariuomenės dalinių nuolatinio dislokavimo taikos metu vietų ir teritorinių manevravimo ribų“ pakeitimo
2014-01-08
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 2, 5, 6, 15, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 14-1, 14-2, 14-3, 14-4 straipsniais įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2014-01-07
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo
2014-01-07
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjos atleidimo
2014-01-07
Dėl apylinkės teismo teisėjos perkėlimo ir jos skyrimo teismo pirmininko pavaduotoja
2014-01-06
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2014-01-03
Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu
2014-01-02
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo atleidimo