Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2013-04-30
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2013-04-29
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje Astos Skaisgirytės - Liauškienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Omano Sultonatui
2013-04-29
Dėl Eriko Petriko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Armėnijos Respublikoje
2013-04-26
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narį
2013-04-26
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narį
2013-04-24
Dėl Lietuvos banko valdybos nario skyrimo
2013-04-23
Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2013-04-23
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2013-04-23
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui G. Kryževičiui
2013-04-23
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjos skyrimo
2013-04-23
Dėl apygardos teismo teisėjos atleidimo
2013-04-22
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2013-04-22
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjos skyrimo
2013-04-18
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2013-04-16
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2013-04-15
Dėl apylinkės teismo pirmininkės atleidimo ir jos perkėlimo į kitos apylinkės teismą bei skyrimo šio teismo pirmininke
2013-04-15
Dėl įgaliojimų suteikimo Juozui Olekui
2013-04-12
Dėl įgaliojimų suteikimo Rimantui Šadžiui
2013-04-12
Dėl įgaliojimų suteikimo Rimantui Šadžiui
2013-04-12
Dėl įgaliojimų suteikimo Dailiui Alfonsui Barakauskui
2013-04-11
Dėl daugiavaikių motinų apdovanojimo ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai" medaliu
2013-04-11
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą
2013-04-10
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimo
2013-04-10
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. kovo 29 d. dekreto Nr. 1k-1413 "Dėl malonės suteikimo" pakeitimo
2013-04-10
Dėl Senosios Varėnos herbo tvirtinimo
2013-04-10
Dėl apylinkės teismo teisėjos ir šio teismo pirmininkės atleidimo bei jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2013-04-10
Dėl apylinkės teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko atleidimo
2013-04-05
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2013-04-05
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Lietuvos apeliacinio teismo teisėjos skyrimui
2013-04-05
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Lietuvos apeliacinio teismo teisėjos skyrimui
2013-04-05
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2013-04-03
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2013-04-03
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmojo pavaduotojo skyrimo ir tarnybinio rango suteikimo