Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2013-02-26
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2013-02-26
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2013-02-26
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti konvenciją dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo
2013-02-22
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2013-02-22
Dėl įgaliojimų suteikimo Rimantui Šadžiui
2013-02-18
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės prie Šventojo Sosto Irenos Vaišvilaitės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Maltos Ordinui
2013-02-18
Dėl Valstybės apdovanojimų tarybos nario skyrimo
2013-02-12
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2013-02-11
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 102, 243, 244, 261, 273, 314, 361, 362, 3621, 364, 367, 440, 441, 442 pakeitimo ir papildymo ir kodekso papildymo 2421 straipsniu įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2013-02-11
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose" projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui
2013-02-11
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos sudarymo
2013-02-11
Dėl įgaliojimų suteikimo Birutei Vėsaitei
2013-02-11
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Graikijos Respublikoje Alfonso Eidinto skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Albanijos Respublikai
2013-02-11
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo
2013-02-07
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir tarnybinio rango suteikimo
2013-02-05
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.105 ir 6.871 straipsnių papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 44 ir 47 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 3, 15, 27, 59, 77 ir 80 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektų pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2013-02-05
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotojo V.Bruzgio atleidimo
2013-02-04
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos atleidimo ir jos skyrimo teismo pirmininke
2013-02-04
Dėl įgaliojimų suteikimo Audronei Misiūnaitei
2013-02-04
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo