Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Dekretai

2012-12-28
Dėl apylinkių teismų pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų atleidimo
2012-12-27
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2012-12-27
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui G. Kryževičiui
2012-12-21
Dėl Keturvalakių herbo tvirtinimo
2012-12-21
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-12-21
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-12-21
Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu
2012-12-19
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-12-19
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-12-18
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti P. Žeimį iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų
2012-12-18
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti D. Vasarienę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja
2012-12-18
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti J. Prapiestį Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku
2012-12-18
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti J. Prapiestį iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigų
2012-12-18
Dėl Teresės Birutės Burauskaitės apdovanojimo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi
2012-12-17
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo
2012-12-17
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo
2012-12-17
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Protokolą dėl Airijos žmonių susirūpinimo dėl Lisabonos sutarties
2012-12-17
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimą dėl partnerystės ir bendradarbiavimo
2012-12-13
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-12-13
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsistatydinimo
2012-12-12
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. gruodžio 7 d. dekreto Nr. 1K-1307 papildymo
2012-12-07
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėties
2012-12-07
Dėl Respublikos Prezidento 2011 m. rugsėjo 16 d. dekreto Nr. 1K-822 pakeitimo
2012-12-07
Dėl L. A. Linkevičiaus atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Baltarusijos Respublikoje pareigų
2012-12-05
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo skyrimo
2012-12-05
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo skyrimo
2012-12-05
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos skyrimo
2012-12-05
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos skyrimo
2012-12-05
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo skyrimo
2012-12-05
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo skyrimo
2012-12-05
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo skyrimo
2012-12-05
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo skyrimo
2012-12-04
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Mauritanijos Islamo Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos