Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2012-07-25
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui G. Grinai
2012-07-25
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui Ž. Pacevičiui
2012-07-25
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2012-07-25
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2012-07-25
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
2012-07-25
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-07-25
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-07-25
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-07-24
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių susitarimą dėl įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi Europos Sąjungos interesais, apsaugos
2012-07-23
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos teismo teisėju
2012-07-23
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos administracinio teismo teisėju
2012-07-23
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-07-23
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus diplomatinio rango suteikimo V. Žaliui
2012-07-23
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinio rango suteikimo V. Leškevičiui
2012-07-23
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinio rango suteikimo V. Lastauskui
2012-07-23
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinio rango suteikimo Z. Kumetaičiui
2012-07-18
Dėl Saločių herbo tvirtinimo
2012-07-18
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-07-18
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-07-18
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-07-17
Dėl pirmojo karininko laipsnio suteikimo
2012-07-16
Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos Respublikos pareiškimo pagal prie Jungtinių Tautų Chartijos pridėto Tarptautinio Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnio 2 dalį dėl privalomos Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcijos pripažinimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui
2012-07-10
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K-504 "Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų skaičiaus" pakeitimo
2012-07-10
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. liepos 5 d. dekreto Nr. 1K-1138 "Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo" pakeitimo
2012-07-09
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2012-07-05
Dėl pulkininko laipsnio suteikimo
2012-07-05
Dėl brigados generolo laipsnio suteikimo
2012-07-05
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo
2012-07-05
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos administracinio teismo teisėja
2012-07-05
Dėl apygardos administracinio teismo pirmininkės skyrimo
2012-07-05
Dėl apylinkės teismo pirmininkės atleidimo
2012-07-05
Dėl Respublikos Prezidento 2012 m. birželio 26 d. dekreto Nr. 1k–1110 „Dėl apylinkių teismų pirmininkų atleidimo“ pakeitimo
2012-07-04
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2012-07-03
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Ispanijos Karalystėje A. Plepytės-Jaros skyrimo Lietuvos Respublikos nuolatine atstove prie Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos
2012-07-03
Dėl P. Šimeliūno atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Indijos Respublikoje, Bangladešo Liaudies Respublikai pareigų
2012-07-03
Dėl A. Eidinto skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Graikijos Respublikoje
2012-07-03
Dėl V. Žalio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kanadoje
2012-07-03
Dėl J. Bernatonio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Armėnijos Respublikoje
2012-07-03
Dėl R. Murmokaitės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Jungtinėse Tautose
2012-07-03
Dėl K. Kudzmano skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Turkijos Respublikoje
2012-07-03
Dėl D. Čekuolio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėse Tautose pareigų
2012-07-03
Dėl J. Bernatonio atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Estijos Respublikoje pareigų
2012-07-03
Dėl A. Rimkūno atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Portugalijos Respublikoje pareigų
2012-07-03
Dėl E. Bagdono atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Baltarusijos Respublikoje pareigų
2012-07-03
Dėl K. Kudzmano atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Azerbaidžano Respublikoje ir Turkmėnistanui pareigų
2012-07-03
Dėl G. Apuoko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Armėnijos Respublikoje pareigų
2012-07-03
Dėl G. B. Damušis atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Kanadoje pareigų
2012-07-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Meksikos Jungtinių Valstijų Vyriausybės sutartį dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
2012-07-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimą dėl tilto per Nemuną tarp Panemunės ir Sovetsko bei jo prieigų statybos
2012-07-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Jungtinių Tautų tarptautines sutartis kosminės erdvės naudojimo srityje