Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2012-06-27
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2012-06-27
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-06-26
Dėl kreipimosi į Teisėjų Tarybą
2012-06-26
Dėl apylinkių teismų pirmininkų atleidimo
2012-06-26
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo atleidimo
2012-06-26
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos atleidimo
2012-06-26
Dėl apygardos teismo pirmininko atleidimo
2012-06-26
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko skyrimo
2012-06-26
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkės atleidimo
2012-06-26
Dėl apylinkės teismo pirmininko skyrimo
2012-06-26
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2012-06-26
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
2012-06-25
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2012-06-25
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui D. Valiui
2012-06-19
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui R. Karobliui
2012-06-19
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui A. Vinčiūnui
2012-06-19
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, pripažinimo
2012-06-19
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Kartachenos biosaugos protokolo papildomą Nagojos ir Kvala Lumpūro protokolą dėl atsakomybės ir žalos atlyginimo
2012-06-19
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje
2012-06-14
Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos Valstybės ordinais ir medaliais Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga
2012-06-12
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimą
2012-06-12
Dėl įgaliojimų suteikimo A. Melianui ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. balandžio 29 d. dekreto Nr. 1K-676 „Dėl įgaliojimų suteikimo R. Palaičiui“ pripažinimo netekusiu galios
2012-06-12
Dėl Slengių herbo tvirtinimo
2012-06-11
Dėl J. E. Latvijos Respublikos Prezidento Andrio Bėrzinio apdovanojimo Vytauto Didžiojo ordinu su aukso grandine
2012-06-11
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2012-06-11
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2012-06-11
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
2012-06-11
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-06-11
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-06-11
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-06-01
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinio rango suteikimo I. Vaišvilaitei
2012-06-01
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro diplomatinio rango suteikimo R. Murmokaitei