Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2012-05-30
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Lietuvos apeliacinio teismo skyriaus pirmininko skyrimui
2012-05-30
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Lietuvos apeliacinio teismo skyriaus pirmininkės atleidimui
2012-05-30
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Airijos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos, Maltos, Nyderl
2012-05-28
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-05-25
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties pakeitimą dėl vykdomosios valdybos reformos
2012-05-25
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui R. Karobliui
2012-05-25
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2012-05-25
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui G. Kryževičiui
2012-05-17
Dėl J. E. Maltos Respublikos Prezidento George’o Abelos apdovanojimo Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi
2012-05-17
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui Ž. Pacevičiui
2012-05-17
Dėl V. Šalkausko atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Argentinos Respublikoje, Brazilijos Federacinei Respublikai, Urugvajaus Rytų Respublikai ir Čilės Respublikai pareigų
2012-05-17
Dėl kreipimosi Į Teisėjų tarybą
2012-05-17
Dėl įgaliojimų suteikimo R. Karobliui
2012-05-17
Dėl apygardos administracinio teismo pirmininko skyrimo
2012-05-16
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2012-05-15
Dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjo R. Skirtuno atleidimo
2012-05-15
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo A. Lisausko atleidimo
2012-05-15
Dėl pirmojo karininko laipsnio suteikimo
2012-05-14
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-05-09
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-05-09
Dėl malonės suteikimo
2012-05-07
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narių skyrimo
2012-05-07
Dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 26, 29, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2012-05-07
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2012-05-07
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Kinijos Liaudies Respublikoje, Mongolijai ir Vietnamo Socialistinei Respublikai l. Antanavičienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąją ir įgaliotąja ambasadore Korėjos Respublikai
2012-05-07
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
2012-05-07
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-05-07
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-05-07
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-05-03
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo
2012-05-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti S. Rudėnaitę Lietuvos aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke
2012-05-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti J. Stripeikienę Iš Lietuvos aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų
2012-05-02
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos teismo teisėju
2012-05-02
Dėl apylinkės teismo pirmininkės skyrimo