Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2012-03-29
Dėl Onuškio herbo tvirtinimo
2012-03-29
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko skyrimo
2012-03-29
Dėl įgaliojimų suteikimo Z. Kumetaičiui
2012-03-29
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2012-03-29
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2012-03-29
Dėl nuolatinės Teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie teisėjų tarybos nario A. Dobrynino atleidimo ir V. Mizaro skyrimo šios komisijos nariu
2012-03-23
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-03-23
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-03-23
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui R. Piličiauskui
2012-03-23
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui G. Grinai
2012-03-23
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms ir Europos Sąjungos kovinei grupei priskirtų Lietuvos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių dalyvavimo Šiaurės Atlanto Tarybos arba Europos Sąjungos Tarybos patvirtintose tarptautinėse operacijose“ projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui
2012-03-23
Dėl kariuomenės dalinių nuolatinio dislokavimo taikos metu vietų ir teritorinių manevravimo ribų
2012-03-23
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2012-03-23
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro R. Palaičio atsistatydinimo
2012-03-19
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2012-03-19
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2012-03-19
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2012-03-19
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
2012-03-19
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-03-19
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-03-19
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-03-19
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2012-03-14
Dėl Dūkšto herbo tvirtinimo
2012-03-14
Dėl Žarėnų herbo tvirtinimo
2012-03-13
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2012-03-13
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2012-03-13
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2012-03-13
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Aukščiausiojo teismo pirmininkui G. Kryževičiui
2012-03-07
Dėl apygardos administracinio teismo teisėjos perkėlimo
2012-03-07
Dėl apygardos teismo teisėjos perkėlimo
2012-03-07
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos administracinio teismo teisėja
2012-03-07
Dėl apygardos administracinio teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėju
2012-03-07
Dėl apygardos teismo teisėjos atleidimo
2012-03-07
Dėl apygardos teismo teisėjos atleidimo
2012-03-07
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjos atleidimo
2012-03-07
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo
2012-03-07
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo atleidimui
2012-03-07
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą
2012-03-06
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Prancūzijos Respublikoje, Maroko Karalystei, Andoros Kunigaikštystei ir Monako Kunigaikštystei J. Balčiūnienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Tuniso Respublikai