Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2012-02-28
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-02-28
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 50 straipsnio papildymo įstatymo projekto pateikimo Svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2012-02-24
Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo pakeitimo
2012-02-22
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Norvegijos Karalystės Vyriausybės susitarimą dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos
2012-02-21
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2012-02-21
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K-504 „Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų skaičiaus“ pakeitimo
2012-02-20
Dėl Kaltanėnų herbo tvirtinimo
2012-02-20
Dėl Piliuonos herbo tvirtinimo
2012-02-17
Dėl Respublikos Prezidento 2012 m. vasario 14 d. dekreto nr. 1k-964 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo“ pakeitimo
2012-02-14
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-02-13
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2012-02-13
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų skyrimo
2012-02-09
Dėl įgaliojimų suteikimo Ž. Pavilioniui
2012-02-09
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2012-02-08
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-02-07
Dėl Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro Didžiojo kryžiaus suteikimo
2012-02-07
Dėl apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
2012-02-07
Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – proga
2012-02-07
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimą
2012-02-07
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Vienos konvencijos dėl diplomatinių santykių fakultatyvinį protokolą dėl privalomo ginčų sprendimo
2012-02-07
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių fakultatyvinį protokolą dėl privalomo ginčų sprendimo
2012-02-07
Dėl Usėnų herbo tvirtinimo
2012-02-03
Dėl malonės suteikimo
2012-02-03
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
2012-02-03
Dėl apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojos atleidimo ir jos skyrimo šio teismo pirmininke
2012-02-03
Dėl apygardos administracinio teismo pirmininko skyrimo
2012-02-03
Dėl apylinkės teismo pirmininkės skyrimo
2012-02-03
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
2012-02-03
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo
2012-02-03
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
2012-02-03
Dėl apygardos administracinio teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko pavaduotojo atleidimo
2012-02-01
Dėl A. Neveros atleidimo iš Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo pareigų