Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2012-01-30
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2012-01-27
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-01-27
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2012-01-24
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmojo pavaduotojo skyrimo ir tarnybinio rango suteikimo
2012-01-24
Dėl A. Karpaus atleidimo iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmojo pavaduotojo pareigų
2012-01-23
Dėl Užusalių herbo tvirtinimo
2012-01-23
Dėl Gižų herbo tvirtinimo
2012-01-23
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui A. A. Dambrauskui ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. lapkričio 8 d. dekreto Nr. 1K-849 ,,Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui R. Karobliui“ pripažinimo netekusiu galios
2012-01-19
Dėl apygardos teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo Lietuvos apeliacinio teismo teisėja
2012-01-18
Dėl G. Puodžiūno atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Austrijos Respublikoje, Kroatijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Lichtenšteino kunigaikštystei ir Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo prie Tarptautinės atominės energijos agentūros, Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo organizacijos, Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacijos ir Jungtini
2012-01-18
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2012-01-17
Dėl G. Puodžiūno atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Austrijos Respublikoje, Kroatijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Lichtenšteino Kunigaikštystei ir Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo prie Tarptautinės atominės energijos agentūros, Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo organizacijos, Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacijos ir Jungtini
2012-01-17
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimą
2012-01-16
Dėl Grendavės herbo tvirtinimo
2012-01-16
Dėl Turgelių herbo tvirtinimo
2012-01-06
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui R. Piličiauskui
2012-01-03
Dėl G. Čekuolio skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi, Lietuvos nuolatiniu atstovu prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos
2012-01-03
Dėl R. Norkaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Rusijos Federacijoje
2012-01-03
Dėl R. Norkaus atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus, Lietuvos nuolatinio atstovo prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pareigų
2012-01-03
Dėl apygardos teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja
2012-01-03
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo atleidimo
2012-01-03
Dėl apylinkės teismo teisėjo, šio teismo pirmininko atleidimo
2012-01-03
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos Panevėžio laisvosios ekonominės zonos įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2012-01-03
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos Kėdainių laisvosios ekonominės zonos įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2012-01-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis
2012-01-03
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Indonezijos Respublikos pagrindų susitarimą dėl visapusės partnerystės ir bendradarbiavimo
2012-01-02
Dėl Valstybės apdovanojimų tarybos narių skyrimo