Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2011-11-30
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės sutartį dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos
2011-11-30
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. lapkričio 25 d. dekreto Nr. 1K–879 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 912 straipsniu įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“ pakeitimo
2011-11-28
Dėl apylinkės teismo teisėjos perkėlimo ir jos skyrimo teismo pirmininke
2011-11-28
Dėl apylinkės teismo teisėjos perkėlimo
2011-11-28
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
2011-11-28
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo
2011-11-28
Dėl apygardos administracinio teismo teisėjos atleidimo
2011-11-25
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo papildymo 912 straipsniu įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2011-11-24
Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2011-11-23
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2011-11-23
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2011-11-23
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2011-11-23
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka
2011-11-23
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2011-11-23
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2011-11-23
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2011-11-23
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2011-11-23
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2011-11-21
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2011-11-21
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos papildomą protokolą
2011-11-21
Dėl pritarimo E. Jarašiūno kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjus
2011-11-21
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2011-11-21
Dėl Respublikos Prezidento 2009 m. lapkričio 3 d. dekreto Nr. 1K-193 „Dėl apylinkių teismų teisėjų skaičiaus“ pakeitimo
2011-11-18
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos vietos savivaldos chartijos papildomą protokolą dėl teisės dalyvauti vietos valdžios reikaluose
2011-11-18
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės įgaliotos Gynybos ministerijos susitarimą dėl įslaptintos karinės ir su gynyba susijusios informacijos abipusės apsaugos
2011-11-18
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos konvencijos dėl pasienio bendradarbiavimo tarp teritorinių bendrijų ar valdžios organų trečiąjį protokolą dėl euroregioninio bendradarbiavimo grupių
2011-11-18
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos skyrimo
2011-11-16
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti protokolą dėl Tarptautinės jūros dugno institucijos privilegijų ir imunitetų
2011-11-16
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui denonsuoti Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacijos konstituciją
2011-11-16
Dėl apygardos administracinio teismo teisėjos perkėlimo
2011-11-16
Dėl apygardos administracinio teismo teisėjos perkėlimo
2011-11-16
Dėl apygardos administracinio teismo teisėjo perkėlimo
2011-11-16
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K-504 „Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų skaičiaus“ pakeitimo
2011-11-14
Dėl apdovanojimo Vyčio Kryžiaus ordino medaliais Lietuvos kariuomenės dienos proga
2011-11-11
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. vasario 15 d. dekreto Nr. 1K-880 „Dėl malonės komisijos sudarymo ir jos nuostatų“ pakeitimo
2011-11-11
Dėl Malonės suteikimo
2011-11-09
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2011-11-08
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui R. Karobliui
2011-11-08
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui D. Čekuoliui
2011-11-07
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro sudaromų komisijų
2011-11-03
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Indijos Respublikoje P. Šimeliūno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Bangladešo Liaudies Respublikai
2011-11-03
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui G. Grinai