Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2011-09-29
Dėl įgaliojimų suteikimo R. Palaičiui
2011-09-27
Dėl Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos nario E. Laurinaičio atleidimo ir B. Stakausko skyrimo šios komisijos nariu
2011-09-27
Dėl Teisėjų etikos ir drausmės komisijos nario S. Stačioko atleidimo ir K. Lapinsko skyrimo šios komisijos nariu
2011-09-27
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2011-09-26
Dėl apdovanojimo Valstybės ordinais ir medaliais Kūno kultūros ir sporto dienos proga
2011-09-26
Dėl E. Bajarūno skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Švedijos Karalystėje
2011-09-26
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 2011 m. kovo 25 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą 2011/199/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras
2011-09-20
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio papildymo ir priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2011-09-19
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. rugpjūčio 3 d. dekreto Nr. 1K–1077 pakeitimo
2011-09-16
Dėl pretendentų į Teisėjus atrankos komisijos sudarymo ir jos pirmininko skyrimo
2011-09-16
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2011-09-12
Dėl Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K-504 „Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų skaičiaus“ pakeitimo
2011-09-12
Dėl Respublikos Prezidento 2009 m. lapkričio 3 d. dekreto Nr. 1K-193 „Dėl apylinkių teismų teisėjų skaičiaus“ pakeitimo
2011-09-12
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2011-09-12
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Prancūzijos Respublikoje, Maroko Karalystei ir Andoros Kunigaikštystei J. Balčiūnienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Monako Kunigaikštystei
2011-09-12
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Egipto Arabų Respublikoje, Kataro Valstybei ir Kuveito Valstybei D. Junevičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Jungtiniams Arabų Emyratams
2011-09-12
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui R. Karobliui
2011-09-12
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui R. Karobliui
2011-09-07
Dėl Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 7, 8, 10, 12, 14, 22 straipsnių pakeitimo ir 16 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2011-09-06
Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir pilietybės reikalų komisijos reglamento patvirtinimo
2011-09-05
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo