Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2011-02-25
Dėl apygardos teismo pirmininko atleidimo
2011-02-25
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Rusijos Federacijos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimą dėl išskirtinių ekonominių zonų ir kontinentinio šelfo ribų sankirtos Baltijos jūroje
2011-02-25
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimą
2011-02-25
Dėl Paluknio herbo tvirtinimo
2011-02-25
Dėl S. Skvernelio skyrimo policijos generaliniu komisaru
2011-02-24
Dėl T. Staniulio atleidimo iš Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo pareigų
2011-02-24
Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10, 25, 26, 28, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 391 straipsniu ir įstatymo 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2011-02-22
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 11(1) straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos statuto 2, 8, 11, 13, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2011-02-22
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2011-02-18
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui R. Karobliui
2011-02-18
Dėl Kauno apygardos teismo teisėjo Arvydo Stankaus įgaliojimų sustabdymo ir sutikimo patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn
2011-02-18
Dėl V. Telyčėno atleidimo iš policijos generalinio komisaro pareigų
2011-02-14
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo (visas tekstas dekrete)
2011-02-14
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos teismo teisėju
2011-02-09
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2011-02-07
Dėl Bubių herbo tvirtinimo
2011-02-07
Dėl įgaliojimų suteikimo Rasai Juknevičienei
2011-02-07
Dėl Latvijos Respublikos piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais
2011-02-07
Dėl J. E. Latvijos Respublikos Prezidento Valdžio Zatlero ir ponios Lilitos Zatlerės apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais
2011-02-03
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2011-02-03
Dėl apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo skyrimo
2011-02-03
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7, 8, 10 straipsnių pakeitimo, 56 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 81 ir 82 straipsniais įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų (visas tekstas dekrete)
2011-02-03
Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga
2011-02-02
Dėl apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi