Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas
*gestu_kalba* Easy to read

Dekretai

2010-12-31
Dėl Valstybės apdovanojimų tarybos narių skyrimo
2010-12-30
Dėl Kirkilų herbo tvirtinimo
2010-12-30
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-12-30
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-12-30
Dėl įgaliojimų suteikimo G. Grinai
2010-12-27
Dėl Respublikos Prezidento 2008 m. rugsėjo 8 d. dekreto Nr. 1K–1496 1 straipsnio pakeitimo
2010-12-22
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2010-12-22
Dėl apylinkės teismo pirmininkės skyrimo
2010-12-22
Dėl apylinkės teismo pirmininkės skyrimo
2010-12-22
Dėl apdovanojimo Sausio 13-osios atminimo medaliu
2010-12-21
Dėl įgaliojimų suteikimo T. Bliznikui
2010-12-21
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui D. Valiui
2010-12-20
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimą
2010-12-17
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-12-15
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pavesti R. Šarkinui laikinai eiti Lietuvos banko valdybos pirmininko pareigas
2010-12-14
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2010-12-14
Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 3, 7, 95. 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 111 straipsnių pakeitimo bei papildymo, 104 straipsnio pripažinimo netekusiu galios (visas tekstas dekrete)
2010-12-13
Dėl įgaliojimų suteikimo R. Karobliui ir Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. gruodžio 23 d. dekreto Nr. 1k-248 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo R. Martikoniui“ pripažinimo netekusiu galios
2010-12-13
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 24 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2010-12-13
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2010-12-13
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui G. Kryževičiui
2010-12-10
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti E. Bieliūną Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju
2010-12-10
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos teismo teisėju
2010-12-07
Dėl Pagramančio herbo tvirtinimo
2010-12-07
Dėl Gardamo herbo tvirtinimo
2010-12-07
Dėl įgaliojimų suteikimo V. Butinui ir Respublikos Prezidento 2005 m. rugsėjo 12 d. dekreto Nr. 410 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo S. Stripeikai“ pripažinimo netekusiu galios
2010-12-06
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2010-12-06
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2010-12-06
Dėl apygardos teismo teisėjos skyrimo
2010-12-03
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo