Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2010-11-29
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2010-11-29
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2010-11-29
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2010-11-29
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo
2010-11-29
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K–504 „Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų skaičiaus“ pakeitimo
2010-11-26
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekreto Nr. 1K–503 „Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų skaičiaus“ pakeitimo
2010-11-26
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui E. Masiuliui
2010-11-26
Dėl pritarimo įgaliojimų suteikimui E. Masiuliui
2010-11-23
Dėl įgaliojimų suteikimo T. Bliznikui ir Respublikos Prezidento 2006 m. gruodžio 13 d. dekreto Nr. 1K-829 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo A. Namavičiui“ pripažinimo netekusiu galios
2010-11-23
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2010-11-23
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2010-11-23
Dėl jūrų kapitono laipsnio suteikimo
2010-11-18
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2010-11-05
Dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjos V. Savickienės atleidimo
2010-11-05
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui G. Grinai
2010-11-03
Dėl Vyčio kryžiaus ordino suteikimo
2010-11-03
Dėl apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Lietuvos kariuomenės dienos proga
2010-11-02
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus diplomatinio rango suteikimo Raimundui Karobliui
2010-11-02
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti protokolą, iš dalies keičiantį protokolą dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties (Visas tekstas dekrete)
2010-11-02
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1992 m. Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos III priedo (visas tekstas dekrete)