Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2010-10-22
Dėl L. Antanavičienės skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore Kinijos Liaudies Respublikoje
2010-10-22
Dėl įgaliojimų suteikimo Vytautui Umbrasui
2010-10-22
Dėl įgaliojimų suteikimo Vytautui Umbrasui
2010-10-22
Dėl įgaliojimų suteikimo G. Šerkšniui
2010-10-21
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-10-19
Dėl kreipimosi į teisėjų tarybą
2010-10-19
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto priedą – konferencijos deklaraciją dėl autentiškų statuto versijų
2010-10-15
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2010-10-15
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2010-10-13
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 5 ir 17 straipsnių pakeitimo (visas tekstas dekrete)
2010-10-13
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3, 40, 42 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir įstatymo papildymo 441, 442 straipsniais įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimu
2010-10-08
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 17 straipsnio pakeitimo įstatymo grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti
2010-10-08
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-10-08
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-10-07
Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103, 104 ir 105 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto pateikimo svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui
2010-10-06
Dėl D. Bakutienės skyrimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus pavaduotoja
2010-10-06
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų skaičiaus
2010-10-06
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų skaičiaus
2010-10-05
Dėl R. Bernoto skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Kazachstano Respublikoje
2010-10-05
Dėl R. Bernoto atšaukimo iš Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Kinijos Liaudies Respublikoje, Korėjos Respublikai, Mongolijai ir Vietnamo Socialistinei Respublikai pareigų
2010-10-05
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1992 m. Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos 25 ir 26 straipsnių pakeitimus
2010-10-05
Dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2, 5 ir 9 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos (visas tekstas dekrete)
2010-10-04
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2010-10-01
Dėl D. Junevičiaus skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Egipto Arabų Respublikoje
2010-10-01
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo