Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

2010-04-29
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-04-26
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2010-04-26
Dėl apygardos teismo teisėjo atleidimo
2010-04-23
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus pavaduotojos skyrimo ir laipsnio suteikimo
2010-04-23
Dėl įgaliojimų suteikimo R. Vaišnorui ir Respublikos Prezidento 2007 m. rugsėjo 17 d. dekreto NR. 1K-1110 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo P. Malakauskui“ pripažinimo netekusiu galios
2010-04-23
Dėl įgaliojimų suteikimo A. Misiūnaitei
2010-04-20
Dėl apylinkės teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apygardos teismo teisėju
2010-04-19
Dėl daugiavaikių motinų apdovanojimo ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai" medaliu
2010-04-19
Dėl G. Jasaičio atleidimo iš Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo pareigų
2010-04-19
Dėl V. Barkausko atleidimo iš Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo pareigų
2010-04-19
Dėl T. Mackevičiaus atleidimo iš Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigų
2010-04-19
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2010-04-16
Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo
2010-04-14
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-04-14
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. gegužės 8 d. dekreto Nr. 1293 ,,Dėl Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos sudarymo" ir jį keitusių (visas tekstas dekrete)
2010-04-13
Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo
2010-04-13
Dėl apygardos teismo pirmininko atleidimo
2010-04-13
Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apygardos teismo teisėja
2010-04-13
Dėl apylinkės teismo teisėjos perkėlimo
2010-04-12
Dėl kvalifikacinės kategorijos ir pareigybės kategorijos suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui G. Grinai
2010-04-12
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl oro susisiekimo
2010-04-12
Dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Italijoje Petro Zapolsko skyrimo Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi San Marino Respublikai ir Maltos Respublikai
2010-04-09
Dėl G. Grinos skyrimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriumi ir laipsnio suteikimo
2010-04-08
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2010-04-08
Dėl Lietuvos Seimo nutarimo ,,Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms ir Europos Sąjungos kovinei grupei priskirtų Lietuvos karinių vienetų ir NATO ir ES karinėse vadavietėse (visas tekstas dekrete)
2010-04-06
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui skirti G. Švedienę Lietuvos Respublikos valstybės kontroliere
2010-04-02
Dėl pulkininko laipsnio suteikimo
2010-04-02
Dėl J. Paslausko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Gruzijoje