Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dekretai

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
2009-09-29
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės bendrą saugumo susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptinto
2009-09-29
Dėl atostogų suteikimo Pasvalio rajono apylinkės teismo pirmininkui V. Šidagiui
2009-09-29
Dėl atostogų suteikimo Kauno apygardos teismo pirmininkui A. Miliniui
2009-09-29
Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario
2009-09-29
Dėl policijos pareigūnų apdovanojimo
2009-09-28
Dėl atostogų suteikimo Palangos miesto apylinkės teismo pirmininkei D. Jakštienei
2009-09-28
Dėl atostogų suteikimo Klaipėdos apygardos administracinio teismo pirmininkei A. Romanovienei
2009-09-28
Dėl atostogų suteikimo Trakų rajono apylinkės teismo pirmininkei J. Malijauskienei
2009-09-28
Dėl atostogų suteikimo Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo pirmininkui J. Jaglinskiui
2009-09-28
Dėl atostogų suteikimo Pakruojo rajono apylinkės teismo pirmininkei R. Volikienei
2009-09-28
Dėl kreipimosi į Teisėjų tarybą
2009-09-21
Dėl atostogų suteikimo Kauno apygardos teismo pirmininkui A. Miliniui
2009-09-21
Dėl patikslinto Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos,Pietų Kaukazo bei Persijos įlankos
2009-09-18
Dėl Pilietybės reikalų komisijos sudarymo ir pilietybės klausimų nagrinėjimo šioje komisijoje taisyklių patvirtinimo
2009-09-18
Dėl atostogų suteikimo Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkei L. Leipuvienei
2009-09-17
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose Balkanų, Centrinės ir Pietų Azijos, Pietų Kaukazo bei Persijos įlankos regionuose
2009-09-16
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2009-09-15
Dėl laipsnio suteikimo Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus pavaduotojui R. Vaišnorui
2009-09-15
Dėl atostogų suteikimo Utenos rajono apylinkės teismo pirmininkei I. Dumskienei
2009-09-14
Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2, 12, 14, 15, 23, 28, 35 straipsnių ir tryliktojo skirsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymo, L
2009-09-11
Dėl apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi
2009-09-11
Dėl įgaliojimų suteikimo S. Stripeikai
2009-09-11
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija ir įslaptintos informacijos abipusės apsaug
2009-09-11
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos, pasirašytos 1972 m. lapkričio 15 d. Vienoje, pakeitimus
2009-09-11
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstatų ir Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencijos pakeitimo aktus
2009-09-11
Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Konvenciją dėl nacionalinių surinkimo išlaidų, kurios pasiliekamos, kai tradiciniai nuosavi ištekliai pervedami į ES biudžetą, paskirstymo, susijusi
2009-09-09
Dėl apylinkės teismo pirmininkės atleidimo
2009-09-08
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. rugsėjo 20 d. dekreto Nr. 1K-1117 pakeitimo
2009-09-08
Dėl Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijų pakeitimo
2009-09-08
Dėl Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašo pakeitimo
2009-09-08
Dėl atostogų suteikimo Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui V. Miliui
2009-09-08
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavadavimo
2009-09-07
Dėl Lietuvos Respublikos švenčių dienų minėjimo organizavimo komisijos sudarymo
2009-09-07
Dėl atostogų suteikimo Šalčininkų rajono apylinkės teismo pirmininkei T. Juvko
2009-09-07
Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. gruodžio 20 d. dekreto Nr. 1K-1206 pakeitimo
2009-09-07
Dėl pulkininko laipsnio suteikimo
2009-09-07
Dėl pulkininko laipsnio suteikimo
2009-09-01
Dėl atostogų suteikimo Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkui A. Nevardauskiui