Lietuvos Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Prezidentas

Birželio 14-ąją Diana Nausėdienė susitiko su tremtinių ir politinių kalinių atstovais

2021-06-14

Diana Nausėdienė, minint 80-ąsias tremčių metines, Prezidentūroje susitiko su tremtiniais ir politiniais kaliniais.

Susitikime dalyvavo Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“, Lietuvos politinių kalinių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos bei Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos atstovai.

„Jūs esate liudininkai turbūt paties skaudžiausio mūsų tautos istorijos tarpsnio, kai buvome naikinami ir fiziškai, ir dvasiškai“, – sveikindama susirinkusiuosius sakė Diana Nausėdienė.

Mirtys nuo ligų, bado ir šalčio gyvuliniuose vagonuose ir arktiniame šaltyje. Nuo šeimų atskirti ir sušaudyti vyrai. Sibire našlaičiais likę vaikai. Tardymai, persekiojimai ir bet kokį žmogiškąjį orumą sunaikinti turinčios egzistencijos sąlygos. Draudimas tikėti Dievu ir persekiojimas už maldą. Už lageryje išklausytą išpažintį, aukotas šv. Mišias.

„Komunistinė ideologija, pasinaudodama visais totalitarinės valstybės įrankiais, darė viską, kad pasaulyje neliktų tikinčių žmonių. O kur nelieka tikėjimo, ten nelieka ir žmogiškumo. Šiandien sunku įsivaizduoti, kiek jėgų – fizinių ir dvasinių – anuomet reikėjo, kad išliktum ir išaugintum vaikus. Tačiau tikėjimas, viltis ir meilė visada nugali net didžiausią blogį. Ir Jūs esate to liudininkai“, – sakė pirmoji ponia.  

Diana Nausėdienė pasidžiaugė galinti išreikšti savo pagarbą laisvės kovų dalyviams ir tremtiniams, išgirsti jų gyvenimo istorijas.

Renginyje laisvės kovų dainas atliko Vakarė Sakalauskaitė, Agnė Sabulytė, arfa akompanavo Viktorija Smailytė. 

Prezidento komunikacijos grupė

Informacija atnaujinta 2021.06.14 11:43

Atgal